top of page
Pilotforbundet

Pilotforbundet representerer i dag den største samlingen av piloter i Norden. Med våre ca. 1700 medlemmer representerer vi blant annet pilotene i SAS, Norwegian, Widerøe, Bristow Helicopter og Lufttransport Rotorwing - i tillegg til piloter i mindre flyselskaper og pilotstudenter. Pilotforbundets viktigste mål er å fremme flysikkerheten med vår spesialkompetanse innen luftfart.

test test.jpg

Ledelsen består av:


Leder: 
Oddbjørn Ketil Holsether

Nestleder: 
Stian Holmlimo Kvam (Leder av Flysikkerhetskomiteen FSK)


Medlemmer av Ledelsesgruppen:
Carl Gilbert Rego

Harald Kolmannskog

Besøk Pilotforbundets nettside for mer informasjon:

http://www.pilotforbundet.aero

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram
  • Twitter Social Ikon
bottom of page