top of page

Bidrar din briefing til økt flysikkerhet?

Oppdatert: 5. sep. 2021(Foto: Christopher M.)


Har du kjent på at briefingen føles mer som en forpliktelse enn at den er nyttig? Du har kanskje hørt en kollega briefet inn i evigheten og du mister konsentrasjonen til å høre på, og blir litt søvnig? En instruktør jeg fløy med en gang var opptatt av dette med briefing. Han opplevde at mange briefet bare for å tikke av boksene, og det ble overload av informasjon. Han mente det var lett å glemme det som var viktig, for det forsvinner i all informasjonen. Så hans spørsmål etter slike briefinger var: "hvordan har du tenkt å fly denne innflyvningen? Hva er det som er viktig for oss, hvilke threats har vi og hva gjør vi for å motvirke de?"


Det har vært flere ulykker i verden gjennom historien hvor briefing har vært en faktor. F. eks ulykken med en Airbus 300 i 2013 i Birmingham (Alabama) hvor det skjedde en CFIT (controlled flight into terrain). NTSB konkluderte med at pilotene mistet sin situational awareness og klarte ikke å ha kontroll på høyden sin under en non-precision approach (LOC). Cockpit Voice Recorder (CVR) viste blant annet at briefingen til pilotene ikke var optimal, hvor man hadde en Pilot Flying (PF) som konstant snakket gjennom briefingen og "tikket av alle boksene" man skal ha med. Det var dessverre ingen diskusjoner rundt threats for innflyvningen og hvordan man skulle unngå de eller redusere deres påvirkning for innflyvningen."Finding A Better Way" - Safety Team, Alaska Airlines


Safety teamet til Alaska Airlines bestemte seg for å se nærmere på briefingen og hvordan man kan ha en litt annen tilnærming enn hva som er "normalen" i dag. Undersøkelser de gjorde viste at nesten alle selskapene de snakket med hadde ganske så like rammer for briefing. De var lange, bidro ikke til interaksjon/diskusjon mellom pilotene og var ikke basert på kognitive tilnærminger. De gjorde en studie på dette og kom frem til at metodologien som burde brukes, skulle være basert på seneste forskning innenfor kognitiv teori og decision making i det utfordrende miljøet piloter ofte befinner seg i. Etter denne studien kom de frem til 4 pilarer for briefingen:Threats forward - informasjon som vises først huskes best. Derfor skal man starte med å identifisere og diskutere threats, og hvordan redusere deres påvirkning for flyvningen.


Interctive - det skal ikke være enveis briefing, men hvor Pilot Monitoring (PM) også deltar og diskuterer.


Scalable - ingen departure eller arrivals er like og briefinger skal i større grad være tilpasset til hver enkelt. Briefinger skal dekke det som er viktig, basert på ferdigheter/kunnskap, kompleksitet og kjennskap.


Cognitive - det er ikke kun det første man snakker om som huskes best, men også det siste. Derfor bør man gjøre en "recap" på hvilke threats man har, hvordan man håndterer eller begrenser de og PM sin rolle for innflyvningen.
Så hvordan skulle briefingen foregå? De mener at det skal være minst mulig unødvendig snakking når man gjør set-up i cockpit. Årsaken til det er at når man først snakker skal det være om ting som påvirker sikkerheten.


Man gjør briefingen etter en modell som heter T-P-C (Threats - Plans - Considerations).


- PF spør PM om hvilke threats man har? Dette engasjerer og gjør PM mer delaktig i briefingen og hvor man får en diskusjon. Man får belyst threats og diskuterer hvordan man skal håndtere de.


- Så kommer PF`s plan. Den skal være relevant for dep/arr. Er det din 2. innflyvning til samme sted i blå himmel og sol, så skalerer man ned briefingen sin og gjør det enkelt. Dette kan også f. eks gjelde hjemmebase. Er det til et nytt sted med mer kompleks innflyvning skalerer man briefingen opp og har med mer detaljer.


- Gjøre en threat recap. Hvilke ting skal vi tenke på, ta ekstra hensyn til? Hva er planen for PM sin rolle?


- Debrief. Dette er nok noe som ikke er så altfor mye brukt. Hvordan gikk egentlig innflyvningen? Hva kunne man gjort bedre? Noen ting vi overså? Hva gjorde vi bra?Alaska Airlines har gitt sine piloter et referansekort for briefinger som gir et kort sammendrag av briefing formatet, hvordan gjøre en debrief og en generell liste over potensielle threats.Avsluttende ord om briefing:Vi må oppgradere autonomi, mestring og formål. Man skal gå bort fra de gamle måtene å gjøre briefinger på, hvor man tikker av bokser, "hvis ikke.. så..!" Det skaper ingen motivasjon. Man skal lage gode SOP-er som oppmuntrer piloter til å utøve sine profesjonelle egenskaper i å analysere, gjøre risikovurdering/risikostyring, ledelsesstrategier og utøve handlingsplaner basert på de aktuelle forhold for å redusere threats.Formålet med briefingen er jo også formålet til pilotene: "å maksimere flysikkerheten"!
Kilder:


https://www.aerosociety.com/news/briefing-better/


https://flightsafety.org/asw-article/rethinking-the-briefing/


https://flightsafety.org/asw-article/false-expectations/
588 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page