top of page

Er det realistisk med en kommersiell elfly rute mellom Stavanger og Bergen i 2026?


Foto/Credit: Zunum Aero


"Definitivt ja", hvis vi spør Arne Martin Gilberg.

Flysikkerhetskomiteen i Pilotforbundet har vært på besøk hos Start Norge AS og møtt Arne Martin Gilberg, som er direktør for forretningsutvikling i Aircontact Group og daglig leder i Start Norge AS. Bedriften som virkelig er en pådriver i denne satsingen er et non-profit-selskap dannet av Aircontact Group AS, Berg-Hansen Reisebureu, Avinor AS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.


Arne Martin Gilberg fikk virkelig øynene opp for elfly i 2017 da han deltok på et møte om temaet som ble arrangert av Avinor og Næringsforeningen i Stavanger regionen. På dette møtet deltok flybransjen, reiselivet, energibransjen og akademia. Arne Martin er åpen på at han gjennom Start Norge AS ”heier” på alle som ønsker å starte opp den første elfly ruten, enten det blir mellom Stavanger-Bergen eller en annen plass i Norge. Men mange med han mener nok Widerøe ligger langt framme i dette kappløpet med tanke på en noe eldre flypark som etter hvert må skiftes ut.Foto: Arne Martin GilbergAvinor og Luftfartstilsynet ga ut i mars 2020, Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart.


Her finner vi alt fra målsetninger, teknologistatus til sertifiseringsbestemmelser, med andre ord meget interessant lesning.


Avinor har satt seg klare mål når det gjelder elektrifiserte fly.


  • Norge skal være pådriver for utvikling, testing og tidlig implementering av elektrifiserte fly

  • Innen 2030 skal de første ordinære innenriks ruteflygninger være elektrifiserte

  • Innen 2040 skal all sivil innenriks i Norge være elektrifisert, slik at klimagassutslippene blir redusert med minst 80% sammenliknet med 2020


Videre i dokumentet finner vi ”med dagens batteriteknologi og sertifiseringsstandarder, synes inntil 19 seter og om lag 350-400 km effektiv rekkevidde å være mest relevant for første generasjon batterielektriske fly”. Noe som burde være midt i smørøyet når det gjelder Widerøe.


Det kan også være interessant å legge ved hva EASA tenker om elektrisk og hybride løsninger pr i dag;


The use of electric and hybrid propulsion systems has the potential of significantly reducing aviation environmental footprint in terms of both gaseous emissions and noise. However, to ensure that this objective is met, the full life cycle of the product needs to be taken into account as well as the energy mix used.


Det kan være smart å ta med seg siste setning her i iveren om å opprette en av verdens første fossil frie kommersielle flyruter. Hele prosjektet må være klimanøytralt når man går det i sømmene, det må ikke bare se fint ut i overskriftene.


Foto/Credit: Zunum AeroVi i Pilotforbundet stiller oss positive til dette spennende prosjektet som Start Norge AS og Arne Martin Gilberg fronter og vi gleder oss til å følge det videre. Samtidig vil vi også stille noen viktige spørsmål som både passasjerer og flight crew nok ønsker å få svar på;


Er en elektrisk motor like drift sikker som en fossil motor?

Hvordan løser man en ukontrollert brann i en batteripakke?


Dette får vi komme tilbake til senere når prosjektet virkelig begynner å ”ta av”. Imens kan alle dere som er interessert i elfly framtiden vår gå inn i linkene nedenfor.Kilder:


www.elflyportalen.no


https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-program-for-introduksjonav-elektrifiserte-fly-i-kommersiell-luftfart/id2692847/


https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easa-certifies-electric-aircraft-first-type-certification-fully-electric


https://www.easa.europa.eu/home


www.https://zunum.aero


161 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page