top of page

Fumes - Det flyprodusentene og flyselskapene ikke vil snakke om

Foto: Wenhao Ryan (Unsplashed)Fumes og røyk hendelser har vært et aktuelt tema og problematikk over mange år. De siste årene har det likevel fått en større oppmerksomhet gjennom nye studier og rapporterte hendelser. En fumes og/eller røyk hendelse kan potensielt være en trussel for sikkerheten ombord og ikke minst en potensiell fare for helsen til crew og passasjerer. Rapportering av slike hendelser er av stor betydning uansett om det er en mindre eller større hendelse. Vi vil da kunne få mer statistikk og informasjon, som igjen vil kunne bidra til å redusere risikoen for slike hendelser i fremtiden. For å bedre sikkerheten for crew og passasjerer er det laget noen guidelines for hvordan man skal håndtere fumes og røyk hendelser. Dette skal bidra til at slike hendelser blir gjenkjent og oppfattet, riktig håndtert, har korrekt oppfølging og at det blir rapportert til flyselskapet og luftfartstilsynet.En cocktail du ikke vil ha

1. Hva er fumes?

Definisjon ICAO Circular 344: «odours» (stinkende lukt) gasser/stoffer som er usynlige. Alle større flymaskiner i dag (bortsett fra Boeing 787 Dreamliner) bruker oppvarmet luft tatt direkte fra motorene og APU for cabin air conditioning. Dette skjer gjennom «bleed air», luft som kommer fra kompressorene. Denne luften er ufiltrert og kan bli forurenset med ulike substanser/stoffer som kommer fra forbrent motorolje eller hydraulikk væske. Dette skjer gjennom pakninger som er slitt eller defekte.

En av kjemikalene som er mest bekymringsverdig er «tricresyl phosphate» (TCP), som er et organfosfat. Dette er et stoff som er tilsatt i motorolje. Dette stoffet er svært giftig når det blir varmet over en viss temperatur. Det er også andre potensielt farlige stoffer som kan komme inn i kabinen f. eks forbrent hydraulikk væske. Når disse stoffene kommer inn i flykabinen så får man en fumes og/eller røyk hendelse. Dette kan påvirke sikkerheten ombord og gi negativ påvirkning på helsen til crew og passasjerer. Fumes lekkasjer lukter ofte som "sure sokker", men kan også fremtre som andre lukter, brent, røyk, elektrisk osv.Foto: Luka Slapnicar (Unsplashed)Det er 2 typer fumes eksponering: 1. fra en større lekkasje (får en fumes/røyk hendelse) 2. lavdose eksponering over tid som ikke kan gjenkjennes. Eksponering av røyk og fumes kan resultere i akutte, kortsiktige symptomer. For enkelte individer kan dårlig helse skyldes langvarig eksponering av forurenset luft (som i noen tilfeller kan føre til Loss of License).Symptomer man kan få

Symptomene assosiert med fumes eksponering varierer, men nevrologiske og luftveis/respiratoriske virker å være mest fremtredende.

¨Det er flere utfordringer med å undersøke fumes hendelser. Lekkasjer er vanskelig å finne, ikke alltid det vises på blodprøver (viktig at det blir tatt blodprøve så raskt som mulig) og ingen lukt på bakken etter flyet er stengt ned. Det er også en stor underrapportering, det er ikke noe varslingssystem/sensorer på plass, det kan være mange små lekkasjer som ikke gjenkjennes og det er vanskelig å bekrefte lekkasjer ved vedlikeholds sjekker.


Flymaskiner som er overrepresentert i fumes hendelser: BA-146, Airbus 320 familien (eldre), Boeing 757, Boeing 767 (basert på statistikk).Foto: Daniel Eledut (Unsplashed)Det finnes løsninger på både lang og kort sikt


Nylig publisert forskning som er bestilt av EU bekrefter det vi har visst om problematikken, det gir skader på de som jobber ombord på flyet (Link).


Dette bør gi større press til produsentene og operatørene om å komme med gode løsninger på problemet. Boeing har allerede tatt et steg med måten de har designet Dreamlineren på. Det er viktig at alle flyprodusentene endrer sine design av bleed air systemet. Dette er ikke gjort over natten og er en langsiktig (og beste) løsning på problemet.Fra operatørsiden er det flere tiltak de kan gjøre kortsiktig:


  • Informasjon og opplæring i å gjenkjenne og håndtere fumes hendelser

  • Få økt rapportering

  • Installere høy sensitive sensorer ombord med varsling

  • Nyutviklete HEPA filter med "Carbon" filter som klarer å filtrere ut fumes fra cabin på ca 1,5 min.Det finnes altså løsninger som kan implementeres i dag. Det handler om at flyselskapene og produsentene må anerkjenne problemet og forskningen. I sluttenden handler det om helsen til alle flyvende og passasjerene.Er du i tvil om du har en fumeshendelse? Oxygen mask ON!Anbefaler å bruke 5 minutter på ECA sin fumes guidelines.

Kilder:


https://www.eurocockpit.be/positions-publications/eca-guidelines-smoke-fume-smell-events?fbclid=IwAR0DJ6VaA5IueNEYNDPxIxHUSoKqpHs1ZhCh8gRvj3dPosWx4uM7yfkqvAU


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021003433?via%3Dihub&fbclid=IwAR1ZlbvuZ2-m_xbmKoo4AkzbkYDUbGiATkxTI1TcZotXhoj-skTexqnF-FI


https://www.researchgate.net/publication/266573677_AEROTOXIC_SYDROME_ADVERSE_HEALTH_EFFECTS_FOLLOWING_EXPOSURE_TO_JET_OIL_MIST_DURING_COMMERCIAL_FLIGHTS


475 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page