top of page

CPT & FO - har vi egentlig samme situational awareness?

Oppdatert: 22. okt. 2021


Foto: (Shutterstock)


Flysikkerheten har aldri vært høyere de siste årene (flightsafety.org). Det skjer et fåtall av ulykker og mye skyldes at teknologien har blitt bedre.


I en flyverden hvor det er få tekniske feil på flymaskinene, sjeldent man opplever go-arounds og kanskje også ikke altfor store værutfordringer (ut fra hvor i verden man flyr), kan man faktisk fly i mange år uten at man har "opplevd" så mye. Resultatet vil være en tynnere erfaringsbank. Dette vil være spesielt relevant for den yngre generasjonen (millennials og yngre). Mange i denne generasjonen startet på flyskolen med flymaskiner med store skjermer som gir deg all info. Skjermene gir deg mye informasjon slik at man ikke trenger å danne seg noe mentalt bilde, for alt er rett der foran deg. Dette påvirker hvilken situational awareness man har. Man kan ha stor forskjell i oppfatningen av hvor man er i tid og rom, eller om man har samme bildet under en hendelse. Andre aspekter er f eks. hvor mye fuelplanning. Hvor mye behøver du mellom oslo og københavn i dag? Den yngre som har fått all informasjon foran seg hele karrieren kanskje kjøper fuelen som står på flightplan rett av. Han/hun er ikke vant til å tenke og regne på hva man trenger før man ser på flightplan.


MEN, er erfaring alltid ensbetydende med dyktighet?

Det kan gi stor forskjell i situational awareness mellom pilotene i cockpit. Forskning viser at "erfaringsbanken" påvirker også vår startle effect (en automatisk og ukontrollerbar refleks som en reaksjon på en intens og uventet hendelse). Her vil det være store forskjeller mellom en eldre pilot som har opplevd mye gjennom karrieren og en yngre pilot som kanskje knapt har opplevd noen hendelser. En "mindre" hendelse vil kunne gi en "startle effect" hos den yngre og uerfarne, hvor det kanskje ikke ville blitt utløst det hos den eldre og erfarne. Det vi ser i dag er at med så få hendelser og feil på flyene, kan piloter fly i åresvis uten at erfaringsbanken har blitt fyllt opp i noen større grad.Foto: (Wix)


Jeg sier ikke at yngre piloter er det samme som dårligere piloter, men vi skal være bevisst på at det er generasjonsskifte og at pilotutdanningen har forandret seg og ikke minst teknologien.Smartere trening og mindre kostnader

Hvordan skal man kunne øke sikkerheten i en allerede sikker bransje? Vi må trene mer, vi må kunne trene bedre. I en hardt presset bransje hvor det spares og effektiviseres vil de fleste av flyselskapene stort sett gjøre det de er lovpålagt. Det er for dyrt å ha mer trening i f.eks simulatoren enn det som er kravet. MEN, det finnes også andre løsninger å trene på enn i simulatoren. Emirates investerer mye i trening av piloter. Der jobber de med mange interessante prosjekter. De har utviklet blant annet en enkel treningsmodul hvor man kan trene på decision making. Hvor man simulerer hendelser på en data. I en modul hvor beslutningssimuleringer gir et miljø for å øve og forstå beslutningsprosessen. Dette kan bidra til pilotenes evne til å koordinere, monitorere, gjenkjenne, planlegge, gjøre vurderinger og valg når de handler under tidsbegrensninger. Dette har minimal kostnad og stor nytteverdi.Learn from the best


Foto: (Wix)


Human Factor eksperter har hevdet at det er for mye fokus på "tick off the box" og for lite på trening. I tillegg blir også manualene bare større og det finnes prosedyre for prosedyren. Så hvordan skal man trene i simulatoren? Et godt utgangspunkt for trening er ikke bare å studere hvor det ligger utfordringer og problemer som må trenes opp, men også på hva er det er som gjør de beste pilotene best. La oss si de beste 2-3% av pilotene, hva gjør at de er så dyktige? Hva kan vi lære av dem?


En human factors ekspert påpekte at de beste pilotene er de som har evnen til å tenke og kunne håndtere uansett situasjon! De har god kunnskap om prosedyrer og regler, god teknisk forståelse, god forståelse for systemene og automatikken og de har også de menneskelige kvalitetene som er meget viktige. De har god CRM, er gode ledere, god evne til å tenke (også utenfor boksen) og gjøre problemløsning og ikke minst er de gode beslutningstakere.


Målet må jo være at man alltid jobber for å gjøre pilotene bedre, gjøre luftfarten sikrere. Kanskje står man nå ved et skille hvor man definerer bransjen så sikker at det er utenkelig at noe kan skje, og man investerer ikke like mye tid på trening eller utvikler trening.


For å møte fremtiden og opprettholde høy sikkerhet er det kanskje nettopp det som må til.Foto: (Wix)Kilder:


Dynamic decision-making of airline pilots in low-fidelity simulation:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1463922X.2020.1758830


Teaching for free: Human Factors at Emirates - Dr. Nicklas Dahlstrom

https://www.youtube.com/watch?v=M8y9VpAMWuI&t=2s

228 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page