top of page

Når delte du sist erfaringer med en kollega?


(Foto: "Freddie", Unsplash)Erfaringsoverføring er en av hovedårsakene til at man her i Norge klarer å drive en sikker og effektiv operasjon i krevende værforhold, topografi og korte rullebaner. Denne kompetansen er bygd opp gjennom flere tiår.


Jeg var nylig på Flyoperativt Forum i Oslo, en flysikkerhetskonferanse som har holdt på nå i 35 år. Det er alltid gode foredrag og interessante topics på konferansen. Et av foredragene tok for seg "Airmanship" (Schwyzer) og var inne på det med erfaringsoverføring og kunnskapsoverføring. Det har ligget som en grunnpilar, en kultur, i flyverden, men det ble stilt spørsmål i om dette var i ferd med å viskes ut?


Når delte du sist en erfaring eller kunnskap med en kollega?

Går vi lang nok tid tilbake i luftfartens historie var det mange flere ulykker og hendelser enn hva det er i dag. Ser man på statistikk over ulykker i luftfarten har det aldri vært tryggere å fly. 2017 var toppåret med lavest antall ulykker (IATA). I forrige innlegg løftet jeg problemstillingen i hva gjør vi for å opprettholde og øke sikkerheten når flysikkerheten er så høy som den er i dag? Kan statistikken og/eller oppfattelsen av sikkerheten være så høy at man senker skuldrene for mye? "Flybransjen er så sikker at jeg trenger ikke å vite noe om andres erfaringer". Vi kan i allefall konstatere at den høye graden av sikkerhet også kan være en threat. Det kan også være andre utfordringer og hindringer for erfaringsoverføring. Kan den yngre generasjonen (millennials og etter) ha andre holdninger som påvirker erfaringsoverføring ? (f. eks mottagelighet) Har flybransjens effektivisering og det store presset på ansattes vilkår ført til at det tar mer plass i diskusjonene i cockpit? Har våre digitale liv og alltid jaget etter å være på telefonen når muligheten byr seg noen påvirkning? Jeg tror personlig at alle spørsmål er relevante og har en viss innvirkning.
(Foto: Alex Macfaul, Unsplash)I flere ulykker og hendelser som har gått bra kan man lese om piloter som dro nytte av erfaring og kunnskap fra andre (eks. QF32 A380), som de kunne ta i bruk under hendelsen. Hvor ofte har ikke det hendt deg, at du kunne dra nytte av noe du har lært, hørt og opplevd fra en kollega? Kanskje tenker du ikke så ofte over det?


Jeg har ingen forskning å henvise til som sier at erfaringsoverføring ikke står like sterkt i sikkerhetskulturen i luftfarten i dag. Foredraget om "Airmanship" hvor dette ble løftet fikk meg likevel til å reflektere over dette. Etter å ha pratet med flere kollegaer på tvers av selskap så er inntrykket at dette temaet er relevant og noe som må løftes frem igjen.


Så i dag utfordrer jeg deg! Del erfaring eller kunnskap med en kollegae neste gang du er på jobb. Plutselig står du ovenfor en mindre eller større hendelse hvor du får bruk for det du lærte av en kollega på line.


Fly safe!


117 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page