top of page

Single pilot operations - "from abnormal to normal?"

Oppdatert: 7. apr. 2021


I 2019 satt jeg på en konferanse i Dublin gjennom ETF hvor blant annet høytstående folk fra EASA deltok. De hadde litt ulike foredrag, men det var spesielt ett som fikk ekstra oppmerksomhet. Man hadde lest om fremtidsscenarier med kun èn pilot i cockpit, men ikke tenkt så mye mer over det enn at det er en liten drøm for flyprodusenter og flyselskaper. Så kom foredraget fra EASA representantene om fremtidig "single pilot operations". De bekreftet at dette var noe de jobbet med og noe som kommer. Etter deres mening så ville det først komme til langdistanseflyvninger (ultra lange) hvor de behøver 3 eller 4 piloter. De skal da gå til 2 piloter. Det vil si single pilot cruise. Når en pilot skal ta seg en sovepause på noen timer, blir det altså kun èn pilot igjen i cockpit. I neste fase, som skulle komme nokså raskt, var det cargo flyvninger, hvor man da skal gå fra 2 til 1. Hvor man i fase 3 på lengre sikt skal gå mot 1 pilot i cockpit på kommersielle flyvninger. Fase 3 vil i større grad være påvirket av om en slik løsning får aksept i samfunnet. Vil folk ha tillit til å reise med fly hvor det er kun 1 pilot?
(Kilde: Airbus)


Så hvor langt har ting egentlig kommet? Både Boeing og Airbus bekrefter at de i dag har teknologi for en fremtid med kun 1 pilot. Boeing med sin fremtidige B797 hvor de hevder de ønsker å sertifisere den for kun én pilot. Airbus fullførte i 2020 sitt ATTOL (Autonomous Taxiing, Take-Off and Landing) program etter 2 års testing (Airbus ATTOL program). Dette foregår på deres Airbus 350. De hevder deres teknologi vil være uavhengig av ekstern infrastruktur, som for eksempel ILS eller GPS. De bruker avansert teknologi med kraftige datamaskiner, sensorer, kameraer, radar og meget avansert software. Ikke ulikt det som finnes i dag og blir mer vanlig i bilindustrien, men selvfølgelig enda mer avansert.
(Kilde: Airbus)Se Airbus ATTOL test med Airbus 350

https://www.youtube.com/watch?v=9TIBeso4abUHvilke utfordringer er det med å redusere antall piloter i cockpit? I følge flyprodusentene selv er største utfordringen å få systemene til å håndtere uforutsette hendelser bra nok. Spør man pilotene og de større pilotforbundene er svaret vesentlig lengre. I følge IATA så er menneskelige feil i dag årsak eller delvis årsak til 80% av alle ulykker. ALPA poengterer i sin "White Paper" at man må også se på hvor mange uønskede hendelser og ulykker som er unngått på grunn av pilotene. Det er flere eksempler på hvor et godt samarbeid mellom pilotene, "evne til å tenke utenfor boksen"og rask håndtering har reddet dagen.


Det er mange spørsmålstegn og utfordringer med denne utviklingen. Når man fjerner en av pilotene i cockpit strider det mot all trening, hvordan man opererer/prosedyrer, kommunikasjon, challenge and respond, cockpit design, etc. Luftfarten har blitt tryggere med færre ulykker på grunn av teknologi og automation, men man ser likevel at det har vært mange hendelser og ulykker hvor en medvirkende faktor har vært "automation complacency". Systemene er rett og slett så avanserte at det har ført til at pilotene ikke har forstått hva flymaskinen gjør. Så hvordan skal det da bli når systemene skal bli enda mer avanserte, 100% automation i alle faser og kun 1 pilot i cockpit?Kilde: EturbonewsAndre aspekter som er relevante:


- Pilot incapasitation: hvis piloten blir syk eller får et illebefinnende


- Cybersikkerhet - systemene/flymaskinen utsatt for hacking


- Kommunikasjon: vil kreve store endringer i hvordan man kommuniserer, i cockpit med 2 piloter er det mye ikke-verbal kommunikasjon.


- Decision making: maskinen tar avgjørelser i en større grad, hvor så avanserte systemer også vil kunne ha/gjøre feil. En bakkepilot til å assistere vil ikke kunne ha dert samme bildet som piloten i flyet, som igjen vil kunne gjøre det vanskeligere å ta beslutninger eller påvirke beslutningsprosessen.


- Abnormal/emergencies: NASA forskning viser at feil gjort av et autonomous system fører til vesentlig høyere belastning. 2 piloter kan tilpasse seg situasjonen, fordele arbeid/belastning, bytte roller (Pilot flying/Pilot monitoring)


- Pilotens erfaring: hvilke krav til erfaring skal man ha?Det er mange flere aspekter og utfordringer rundt dette og det vil bli langt og omfattende hvis man skal skrive mer inngående om alle. Det er en utvikling som allerede har kommet langt, og det er sterke krefter som ønsker den velkommen. Det er fortsatt en lang vei å gå før man ser disse endringene i flyvninger med passasjerer, men "single pilot cruise" og cargo flyvninger kan komme raskere enn vi aner.


Kilder:


Airbus - https://www.airbus.com/newsroom/stories/autonomy-aerial-mobility.html


ALPA - "The dangers of single pilot operations"


ECA - https://www.eurocockpit.be/news/when-2-1-0
252 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page